To e-Laborate homepage   Login   Huygens Instituut
Nederlands > System Info > Help >

Zoeken

Show printer-friendly view Print View          
Zoeken


Er wordt standaard gezocht naar documenten waarin alle opgegeven termen voorkomen. Ook wordt gezocht naar hele woorden. Hieronder leest u hoe u dit kunt aanpassen.
 
Waar te zoeken


Direct onder het zoekveld kunt u aangeven in welk deel van de site gezocht moet worden:
  • again (from "Projects")
    Opnieuw zoeken in de pagina 'Projects' en alle daar achter liggende inhoud (u heeft de vorige keer vanaf daar gezocht).
  • from "Organisations"
    Zoek vanaf 'Organisations', dus in de pagina 'Organisations' en alle daar achter liggende inhoud.
  • entire NIWI site
    Doorzoek de gehele site, alles inbegrepen.

 
Combineren van zoektermen


Zoektermen kunnen worden gecombineerd m.b.v. AND, OR, +, - en NOT. Alternatief kunt u EN, OF en NIET gebruiken. Hoofdletters zijn niet noodzakelijk. Voorbeelden:
  • jeugd AND kind
    Resultaten bevatten zowel 'jeugd' als 'kind'.
  • jeugd OR kind
    Resultaten bevatten ofwel 'jeugd' of 'kind' of beide.
  • (jeugd OR kind) AND taal
    Resultaten bevatten ofwel 'jeugd' of 'kind' of beide, en tevens 'taal'.
  • +jeugd -crimineel NOT "Jeugd Criminaliteit"
    Resultaten moeten 'jeugd' bevatten en 'crimineel' niet, en ook niet de zinsnede 'Jeugd Criminaliteit'.

 
Jokers


U kunt op termen zoeken die u slechts gedeeltelijk opgeeft. Dit kan met *, ? en ~. Voorbeelden:
  • * past op één of meer letters.
    W*bouw geeft documenten met de woorden 'wegenbouw', 'waterbouw', 'woningbouw', 'wederopbouw', et cetera.
    Motor* geeft o.a. motoren, motors, motorisatie en motoriek
  • ? past op één letter
    Wom?n geeft dus zowel 'woman' als 'women'.
  • ~ kan gebruikt worden om 'ongeveer' te zoeken.
    spectrophotometry~ geeft dus documenten met de woorden 'spectrophotometry', 'spectrometry', 'spectrofotometers', 'spectrofotometrie', et cetera.
    Zonder ~ zou alleen 'spectrophotometry' gevonden worden.

 
Nabijheid


Gebruik ~ plus een nummer om aan te geven dat termen dicht bij elkaar gevonden moeten worden. Voorbeeld:
  • "cancer therapy"~10
    Hiermee vindt u documenten waarin de woorden 'cancer' en 'therapy' maximaal 10 woorden van elkaar verwijderd voorkomen (merk op: in "cancer therapy" zouden de woorden direct naast elkaar moeten voorkomen).

 


Last modified: 26-08-2008 12:17